Corona

Vorige zomer heeft het jeugdwerk getoond hoe we dankzij extra maatregelen veilig en verantwoord op vakantie konden gaan. Dit geeft vertrouwen om ook deze zomer op dezelfde manier te blijven organiseren. Hiervoor baseert Krunsj zich opnieuw op de richtlijnen van de overheid en of we die in de eigen werking op een veilige manier kunnen toepassen. De mogelijkheden voor de verschillende vakanties zullen afhangen van de situatie op dat moment.

Gezondheid en verantwoordelijkheid blijven de voornaamste prioriteiten.

Op deze pagina kan je meer informatie terugvinden over:

 

De meest actuele beslissingen voor het jeugdwerk

Zomervakantie 2021

Op het overlegcomité van vrijdag 23 april kreeg de jeugdwerkzomer groen licht. We kijken er dan ook enorm hard naar uit om een geweldige zomer te organiseren vol grenzeloos plezier voor alle kinderen en jongeren. Al onze zomervakanties in 2021 gaan momenteel door zoals gepland.

Op woensdag 12 mei werden de protocollen voor de binnenlandse jeugdwerkzomer van 2021 bekend gemaakt. Met gezondheid en verantwoordelijkheid als belangrijkste prioriteiten, zullen we deze maatregelen en richtlijnen opnieuw nauwgezet opvolgen. Op deze pagina kan je alvast heel wat belangrijke informatie terugvinden. Alle ouders die hun kind hebben ingeschreven voor één van onze binnenlandse zomervakanties in 2021 werden daarnaast via e-mail op de hoogte gebracht van de belangrijkste maatregelen. Ongeveer drie weken voor aanvang van de vakantie zullen ze nog een e-mail ontvangen met daarin de laatste praktische informatie en de medische fiche.

Ook voor de buitenlandse vakanties zullen we de richtlijnen en reisadviezen nauwgezet blijven opvolgen. Op het overlegcomité van 4 juni werden een aantal beslissingen genomen in verband met reizen in Europa. Buitenlandse vakanties zullen mogelijk zijn, al kan de situatie van locatie tot locatie wat verschillen. Alle deelnemers werden op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken. We volgen de situatie nauwgezet op en nemen indien nodig opnieuw contact op.

Omdat een aantal jongeren in 2020 vanwege de coronacrisis hun laatste kans om op Krunsj-vakantie te gaan niet heeft kunnen benutten, stellen we in 2021 éénmalig onze vakanties voor 17-18-jarigen ook open voor 19-jarigen. Dat wilt zeggen dat ook jongeren die geboren zijn in 2002 nog een laatste keer als deelnemer van een Krunsj-tastische zomer kunnen genieten.

 

Deelnamevoorwaarden zomervakantie 2021

Om na je inschrijving deel te nemen aan één van onze vakanties, moet je voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:


Daarnaast vragen we ook om minstens 2 dagen voor aanvang van de vakantie de contacten van je kind zo veel mogelijk te beperken. Breng je kind dan dus zo weinig mogelijk in contact met andere (jeugdwerk)bubbels. Ook als gezinsbubbel beperk je best minstens 2 dagen voor vertrek alle fysieke contacten. Zo kunnen we samen een vervroegde terugkeer van de vakantie beperken.

Indien je kind ziek is voor de start van de vakantie, tot een risicogroep behoort of verplicht in thuisisolatie zit, kan je bij ons kosteloos annuleren mits het voorleggen van een medisch attest. Wanneer je om een andere reden wenst te annuleren, gelden de standaard annuleringsvoorwaarden. Het is in geen enkel geval mogelijk om later aan te sluiten bij een reeds gestarte vakantie.

 

Wat in geval van ziekte?

Voor het jeugdwerk werd er samen met experts een procedure uitgewerkt voor het geval kinderen ziek worden op vakantie. Deze procedure kan wat afwijken afhankelijk van de vakantielocatie.

 

Hoe zal de zomervakantie van 2021 eruitzien?

 

Wat indien sommige activiteiten op vakantie niet kunnen doorgaan?

Op dit moment gaan we ervan uit dat alle externe activiteiten zullen kunnen doorgaan. We kunnen niet uitsluiten dat er voor externe activiteiten toch nog beperkingen komen of dat we extra aanpassingen moeten doen. We volgen de beslissingen vanuit de overheid hieromtrent op de voet op. Indien we toch genoodzaakt zijn om activiteiten te annuleren, proberen we steeds een waardig alternatief te voorzien. We hopen hierin te mogen rekenen op jullie begrip en doen er in elk geval alles aan om jouw kind een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Wens je de vakantie van je kind te annuleren vanwege een aangepast activiteitenprogramma? Je kan op elk moment annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een waardig alternatief te voorzien.