Corona

Vorige zomer heeft het jeugdwerk getoond hoe we dankzij extra maatregelen veilig en verantwoord op vakantie konden gaan. Dit geeft vertrouwen om ook de volgende vakanties op dezelfde manier te blijven organiseren. Hiervoor baseert Krunsj zich opnieuw op de richtlijnen van de overheid. De mogelijkheden voor de verschillende vakanties zullen afhangen van de situatie en de kleurcode die op dat moment van toepassing zijn.

Op deze pagina kan je meer informatie terugvinden over:

Jeugdwerk gaat over naar code rood op vrijdag 23 oktober - nieuwe maatregelen vanaf donderdag 29 oktober

De besmettingscijfers in onze maatschappij blijven stijgen. Het jeugdwerk neemt zijn verantwoordelijkheid op en gaat daarom op 23 oktober over naar code rood. We doen dit omdat gezondheid en veiligheid ook binnen de jeugdsector op dit moment de belangrijkste prioriteiten vormen. Bovendien kondigde de Vlaamse overheid op dinsdagavond 27 oktober een aantal nieuwe maatregelen aan die vanaf donderdag 29 oktober gelden.

Wat betekent dit nu concreet voor de vakanties en vormingen van Krunsj?

Herfstvakantie 2020 & vormingen najaar 2020

Volgens de nieuwe maatregelen zijn vakanties of activiteiten met overnachting voor deelnemers jonger dan 12 jaar tijdelijk niet toegestaan. Voor deelnemers ouder dan 12 jaar is ook jeugdwerk zonder overnachting op dit moment niet mogelijk. Hierdoor zijn we genoodzaakt om zowel onze herfstvakantie als onze vormingsinitiatieven in het najaar te annuleren. Alle betrokkenen werden gecontacteerd.

Krokus-, paas- en zomervakantie 2021

Momenteel gaan alle vakanties in 2021 door zoals gepland. Met gezondheid en verantwoordelijkheid als belangrijkste prioriteiten, volgen we de reisadviezen nauwlettend op en zullen we onze vakanties steeds aanpassen aan de op dat moment geldende richtlijnen en protocollen.

Deelnamevoorwaarden (wordt later verder aangevuld)

Van zodra we meer zicht hebben op de deelnamevoorwaarden voor 2021, worden deze hieronder beschreven. We baseren ons hiervoor op de richtlijnen en protocollen van de overheid en de jeugdsector.

Wat in geval van ziekte? (wordt later verder aangevuld)

Van zodra we meer zicht hebben op de procedures in geval van ziekte voor 2021, zullen deze hieronder beschreven worden. We baseren ons hiervoor op de richtlijnen en protocollen van de overheid en de jeugdsector.