Corona

Vorige zomer heeft het jeugdwerk getoond hoe we dankzij extra maatregelen veilig en verantwoord op vakantie konden gaan. Dit geeft vertrouwen om ook de volgende vakanties op dezelfde manier te blijven organiseren. Hiervoor baseert Krunsj zich opnieuw op de richtlijnen van de overheid en of we die in de eigen werking op een veilige manier kunnen toepassen. De mogelijkheden voor de verschillende vakanties zullen afhangen van de situatie op dat moment.

Gezondheid en verantwoordelijkheid blijven de voornaamste prioriteiten.

Op deze pagina kan je meer informatie terugvinden over:

 

De meest actuele beslissingen voor het jeugdwerk

Zomervakantie 2021

Momenteel gaan alle zomervakanties in 2021 door zoals gepland. We zijn dan ook bijzonder hoopvol voor een geweldige Krunsj-zomer. Met gezondheid en verantwoordelijkheid als belangrijkste prioriteiten, volgen we de adviezen nauwlettend op en zullen we onze vakanties steeds aanpassen aan de op dat moment geldende richtlijnen en protocollen. Voor de buitenlandse vakanties volgen we ook de reisadviezen nauwlettend op.

Omdat een aantal jongeren in 2020 vanwege de coronacrisis hun laatste kans om op Krunsj-vakantie te gaan niet heeft kunnen benutten, stellen we in 2021 éénmalig onze vakanties voor 17-18-jarigen ook open voor 19-jarigen. Dat wilt zeggen dat ook jongeren die geboren zijn in 2002 nog een laatste keer als deelnemer van een Krunsj-tastische zomer kunnen genieten.

Paasvakantie 2021

Na het overlegcomité van 5 maart waren we bijzonder hoopvol voor onze paasvakanties. De overheid beloofde ons snel duidelijkheid te bieden. We hadden vertrouwen in het kader en de maatregelen die zouden worden vastgelegd om de jeugdvakanties op een veilige en verantwoordelijke manier te laten doorgaan.

De uiteindelijke beslissing liet echter heel lang op zich wachten. Ons geduld werd - samen met dat van alle andere jeugdwerkorganisaties (én dat van alle ouders, deelnemers en vrijwilligers) - op de proef gesteld. Sinds het overlegcomité van vrijdag 19 maart hebben we, amper twee weken voor de start van de paasvakantie, eindelijk duidelijkheid ontvangen. Al kregen we toen niet de boodschap te horen waarop we hoopten.

Het overlegcomité besliste om jeugdvakanties met overnachting niet toe te laten tijdens de paasvakantie. En dat vinden we, na alle hoopvolle beloftes die we de voorbije periode kregen, bijzonder jammer. Dit in eerste plaats voor alle kinderen en jongeren zelf, maar ook voor hun ouders, onze vrijwilligers (die intussen het volledige vakantieprogramma hadden uitgewerkt) en alle andere betrokkenen. De voorstellen die we samen met het Uitgebreid Interfederaal Sectoroverleg Jeugd hadden uitgewerkt, belandden opnieuw in de koelkast. Voor meer informatie verwijzen we graag naar dit artikel van de Vlaamse Jeugdraad.

Maar ondanks deze ontgoocheling gaan we opnieuw vol goede moed verder. We zijn momenteel volop bezig om de alternatieven voor onze cursus (hoofd)animator verder uit te werken. We zullen er - ook in deze moeilijke omstandigheden - alles aan doen om voor komende zomer de nodige kersverse Krunsj-animatoren helemaal klaar te stomen. Want we kijken al bijzonder hard uit naar een geweldige jeugdwerkzomer waarin we volop kunnen spelen en we opnieuw die broodnodige ademruimte voor kinderen en jongeren kunnen voorzien.

 

Deelnamevoorwaarden (wordt later verder aangevuld)

Van zodra we meer zicht hebben op de deelnamevoorwaarden voor 2021, worden deze hieronder beschreven. We baseren ons hiervoor op de richtlijnen en protocollen van de overheid en de jeugdsector.

 

Wat in geval van ziekte? (wordt later verder aangevuld)

Van zodra we meer zicht hebben op de procedures in geval van ziekte voor 2021, zullen deze hieronder beschreven worden. We baseren ons hiervoor op de richtlijnen en protocollen van de overheid en de jeugdsector.

 

Wat indien sommige activiteiten op vakantie niet kunnen doorgaan?

Door de veranderende regelgeving rond het coronavirus is het op dit moment nog niet duidelijk welke externe activiteiten wel en niet zullen kunnen of mogen doorgaan. Externe activiteiten kunnen enkel doorgaan wanneer we deze op een veilige en verantwoorde manier kunnen aanbieden. We volgen de beslissingen vanuit de overheid hieromtrent op de voet op. Indien we toch genoodzaakt zijn om activiteiten te annuleren, proberen we steeds een waardig alternatief te voorzien. We hopen hierin te mogen rekenen op jullie begrip en doen er in elk geval alles aan om jouw kind een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Wens je de vakantie van je kind te annuleren vanwege een aangepast activiteitenprogramma? Je kan op elk moment annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een waardig alternatief te voorzien.