Leefregels

Op de vakanties en vormingen van Krunsj maken we goede afspraken zodat iedereen een geweldige tijd beleeft. Leefregels gelden op alle vakanties en vormingen van Krunsj. Het zijn ook afspraken waarover geen discussie kan zijn. Alle andere afspraken maak je samen met de begeleiders bij het begin van de vakantie of vorming.

Samen op vakantie
Kernwoorden om samen op vakantie te gaan: zorg en respect tonen voor jezelf en voor elkaar. De begeleiding ondersteunt je hierin.

Roken
Je mag roken vanaf de leeftijd van 16 jaar (zolang dit conform de geldende wetgeving is).
Tijdens de activiteiten mag er niet gerookt worden. Dit kan enkel tijdens de pauzes en op de afgesproken plaats.

Alcohol
Vanaf 16 jaar kan je beperkt gebruik maken van niet sterk alcoholische drank indien dit niet in strijd is met de wetgeving van het vakantieland.
Je mag zeker geen alcohol drinken tijdens de activiteiten, alcohol meenemen naar de kamer of alcohol meebrengen van thuis.

Drugs
Krunsj eist een drugsvrije werking en daarom is het gebruik of bezit van drugs ten strengste verboden. Als je betrapt wordt op het bezit of het gebruik van drugs, dan word je onherroepelijk naar huis gestuurd en zal jij of je ouders/voogd deze kosten moeten betalen. 

Kamerverdeling deelnemers
Jongens slapen op jongenskamers en meisjes op meisjeskamers. Hier kan van afgeweken worden bij de vakanties voor de 5-6 jarigen.

Terrein verlaten
Je mag het terrein niet verlaten, tenzij voor een activiteit onder begeleiding van de animatoren.

GSM en andere media
Wanneer je een gsm of een ander kostbaar voorwerp meeneemt, dan doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. Om de vakantiewerking niet te verstoren is het niet toegelaten om je gsm tijdens de activiteiten te gebruiken. De begeleiding spreekt in het begin van de vakantie af op welke momenten dit wel kan.

Foto's
Tijdens de vakanties nemen we foto’s die nadien op onze website en sociale media worden gezet en die gebruikt kunnen worden voor promotie. Ten laatste een tweetal weken na elke reis kan je de vakantiefoto’s bekijken op www.krunsj.be

Bezoek
Om de vakantie vlot te laten verlopen kan je geen bezoek ontvangen op de vakantiedomeinen.