Leefregels

TroevenLeefregelsVisieExtra ondersteuning

Op de vakanties en vormingen van Krunsj maken we goede afspraken zodat iedereen een geweldige tijd beleeft. Leefregels gelden op alle vakanties en vormingen van Krunsj. Het zijn ook afspraken waarover geen discussie kan zijn. Alle andere afspraken maak je samen met de begeleiders bij het begin van de vakantie of vorming.

Samen op vakantie

Kernwoorden om samen op vakantie te gaan: zorg en respect tonen voor jezelf en voor elkaar. De begeleiding ondersteunt je hierin.

Roken

Je mag roken vanaf de leeftijd van 16 jaar (zolang dit conform de geldende wetgeving van zowel ons land als deze van de vakantielocatie is). Tijdens de activiteiten mag er niet gerookt worden. Dit kan enkel tijdens de pauzes en op de afgesproken plaats.

Alcohol

Vanaf 16 jaar kan je beperkt gebruik maken van (niet-sterke) alcoholische drank indien dit niet in strijd is met de wetgeving van het vakantieland. Je mag geen alcohol drinken tijdens de activiteiten, alcohol meenemen naar de kamer of alcohol meebrengen van thuis.

Drugs

Krunsj eist een drugsvrije werking en daarom is het gebruik of bezit van drugs ten strengste verboden. Als je betrapt wordt op het bezit of het gebruik van drugs zal je de vakantie meteen moeten verlaten en zal jij of je ouders/voogd deze kosten moeten betalen.

Kamerverdeling deelnemers

Jongens en meisjes slapen tijdens de vakanties op gescheiden kamers. Hier kan van afgeweken worden bij de vakanties voor deelnemers van 5 tot 6 jaar.

Terrein verlaten

Je mag het terrein niet verlaten, tenzij voor een activiteit onder begeleiding van de animatoren.

Gsm en andere media

Wanneer je een gsm of een ander kostbaar voorwerp meeneemt, dan doe je dit op eigen verantwoordelijkheid. Om de vakantiewerking niet te verstoren, is het niet toegelaten om je gsm tijdens de activiteiten te gebruiken. De begeleiding spreekt in het begin van de vakantie af op welke momenten dit wel kan.

Foto's

Tijdens de vakanties worden er foto’s genomen, die kunnen gebruikt worden ter promotie van onze jeugddienst op de kanalen van Krunsj vzw en onze partners VNZ, NZVL, NZ-vakanties en Iedereen Verdient Vakantie (webstek, magazine, folders, externe communicatie …). Wanneer je intekent voor een vakantie, vragen we je toestemming om deze foto’s te mogen gebruiken. Na afloop van de vakantie ontvang je een link waarop je de vakantiefoto's van jouw kind kind vanaf ongeveer twee weken na afloop van de vakantie kunt bekijken.

Bezoek

Om de vakantie vlot te laten verlopen kan je geen bezoek ontvangen op de vakantiedomeinen.

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x