Visie

TroevenLeefregelsVisieExtra ondersteuning

Krunsj wil kinderen en jongeren samenbrengen om vanuit een groepsdynamisch kader zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden met kansen tot zelfontplooiing. Daartoe ontwikkelt Krunsj kwaliteitsvolle groepsvakanties en vormingen, waarin de zorg voor spel en het stimuleren centraal staan en waarbinnen we werken vanuit een ervaringsgerichte aanpak binnen een sociaal verbindende omgeving.

Krunsj wil in zijn integrale werking maximale kansen geven aan alle kinderen en jongeren, vanuit de waardering voor de eigenheid van elk individu. Daartoe ontwikkelen we de nodige expertise om in groepsverband ruimte te geven aan individuele noden, waarbij er oog is voor het stimuleren van de onderlinge verbinding met elkaar. Hierdoor bieden we iedereen kansen om deel te nemen vanuit een basishouding van respect.


Pijlers visie
  • Zorg voor spel: via het spel ontmoeten kinderen en jongeren elkaar, leren ze samenleven en verrijken ze zichzelf met nieuwe ervaringen. Spel is een methodiek waarbij plezier maken en jezelf kunnen zijn voorop staan. Spelen is daardoor plezierig en laagdrempelig. Voor Krunsj vormt dit onze kern.
  • Zinvolle vrijetijdsbesteding: ontmoeting en plezier maken staan centraal.
  • Stimuleren: aansporen, prikkelen om verschillende facetten in de ontwikkeling te bevorderen. Stimuleren tot creativiteit, tot uitdagend spelen, tot aanvaarden van verschillen … Het stimuleren vindt plaats in een ervaringsgerichte context (zie volgende pijler).
  • Ervaringsgerichte aanpak: een proces waarbij men kennis opbouwt, vaardigheden verwerft en waarden opbouwt door ervaringen op te doen, samen dingen te beleven en deze nadien te kaderen. In de vakantiewerking staat vooral het ervaringen opdoen centraal omdat het eventuele leren uit de ervaringen ondergeschikt is aan het plezier maken. Waar relevant voor het kind of de jongere is er wel ruimte voor duiding. In de vormingen is deze duiding bijvoorbeeld essentieel in het vormingsproces.
  • Inclusieve vakanties: kinderen en jongeren met een beperking of een specifieke begeleidingsnood kunnen deelnemen aan ons aanbod. Uniek aan onze inclusieve vakanties is dat we uitgaan van de ondersteuning die we moeten bieden en niet van de eventuele fysieke of sociale beperking.
  • Zelfontplooiing: persoonlijkheidsontwikkeling, weerbaarheid ontwikkelen door het zelfvertrouwen te verhogen, talenten en competenties ontdekken en ontwikkelen. Kansen tot zelfontplooiing zijn secundaire effecten van het samen spelen en in groep samen zijn. Dit zowel in de vakantie- als vormingswerking.
  • Respect voor iedereen: iedereen is welkom bij Krunsj vanuit een basishouding van respect voor de uniciteit. Via het groepsproces wordt iedereen betrokken en krijgt men kansen om deel te nemen.
  • Speelvisie: onze visie op spelen en inclusie werd voor onze vrijwilligers vertaald in de speelvisie.
  • Kwaliteitsvol: continu aandacht voor kwaliteit in alle deelwerkingen door evaluatie en bijsturing waar nodig.

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x